Δελτίο Τύπου Ανοιχτό Φόρουμ με θέμα: «Συνεργάζομαι για τις ευπαθείς ομάδες. Είμαι άνθρωπος, είμαι εθελοντής»
23/05/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Ολοκληρώθηκε το Ανοιχτό Φόρουμ που διοργάνωσε η Περιφέρεια ΑΜΘ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Gimmie Shelter” με τίλτο : «Είμαι άνθρωπος, είμαι εθελοντής»,
02/06/2015

BOOLET-BIG-BLUE

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου:

BOOLET-BLUEη ενεργή και οργανωμένη απάντηση σε περιστατικά εγκατάλειψης παιδιών στην περιοχή των συνόρων

η συνολική ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίαςBOOLET-BLUE

BOOLET-BLUEη δημιουργία μιας νέας φιλοσοφίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου παιδικής εκμετάλλευσης

BOOLET-BLUEη βελτίωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών στην παραμεθόρια περιοχή

BOOLET-BLUEη ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα της κοινωνικής προστασίας που απασχολούνται στην παραμεθόριο περιοχή

BOOLET-BLUEη αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης και επικοινωνίας.

STOP-ARADA